Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

 

 
Datum objave: 3.5.2007
 
 

 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 28. seji, dne 30.03.2007, sprejel Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer dne 28.04.2007.
Ob uveljavitvi ZPNačrt se ukinja lokacijska informacija, ki se nanaša na namene prometa z nepremičninami in se nadomešča s potrdilom o namenski rabi zemljišča.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi zemljišča, kot jo določa občinski prostorski načrt ter podatek o morebitnih prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem zemljišču. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega načrta. Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s pedpisi o upravnem postopku ter proti plačil upravne takse. Pri tem je pomembno vedeti, da posamična zemljiška parcela predstavlja en zahtevek.

Zahtevek oz. vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča najdete na spletni strani Mestne občine Kranj pod področjem 'e-občina' ter na sprejemni pisarni občine.