Pomembne informacije

  • Potrdilo o namenski rabi zemljišča - povezava
  • Obvestilo investitorjem enostavnih objektov - povezava
  • Sklep o javni razgrnitvi OPPN za infrastrukturo - Bitnje Žabnica (sklepstališča do pripomb
  • Merila in kriteriji za določitev zemljišč za gradnjo stavb na območju Mestne občine Kranj (datoteka)
  • Odgovori na vprašanja predsednikom krajevnih skupnosti v zvezi z gradnjo javne kanalizacije – GORKI (datoteka)
  • Postopek za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo (datoteka)
  • Merila in kriteriji za določitev nezazidanih stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj (datoteka)