Prenova soseske Planina

Velike stanovanjske soseske, zlasti iz nekdanjih socialističnih držav, postajajo vse bolj težavne in s tem vse manj primerne za normalno življenje.


Obenem ugotavljamo, da prav srednje in vzhodnoevropske države, še vedno nimajo nobenih strategij, ki bi bile namenjene reševanju  problemov velikih stanovanjskih sosesk. Opozoriti velja, da lahko zanemarjanje problematike stanovanjskih sosesk pripelje do neslutenih negativnih socialnih in ekonomskih posledic. Izkušnje iz drugih držav, kjer so se znašli v fazi fizičnega in socialnega propadanja takih stanovanjskih območij, so nam lahko resno opozorilo.


Stanovanjska soseska Planina v Kranju velja za največje stanovanjsko naselje v celotni gorenjski regiji. V njej živi približno 16.000 stanovalcev, kar pomeni več kot četrtina vseh občank in občanov. Začetek gradnje sega v prvo polovico 70. let prejšnjega stoletja, ko je bila soseska načrtovana kot samozadostna prostorska enota namenjena predvsem delavskemu razredu okoliških industrijskih obratov (Sava, Tekstilindus, Iskra,…). Danes, po 40 letih, je soseska z tako visoko gostoto prebivalcev potrebna fizične in socialne prenove. Glavni problemi so neurejeno parkiranje, zanemarjene zelenice, otroška in športna igrišča, pomanjkanje družbene kohezije in naraščajoča brezposelnost. Neukrepanje na tem področju bi pomenilo odseljevanje ekonomsko sposobnejših stanovalcev, priseljevanje ekonomsko in socialno šibkejših stanovalcev ter nadaljevanje fizične in socialne degradacije soseske.


Zato je Mestna občina Kranj pričela z aktivnostmi, ki bodo pomagale k boljšemu poznavanju kakovosti bivanja in potreb v soseski Planina. Cilj prenove je narediti privlačno in kvalitetno okolje za bivanje, delo, preživljanje prostega časa in vzgojo otrok.


Prebivalci Planine ste vabljeni na začetek kreativnih delavnic 11.2.2016, ki bodo potekale v prostorih stare trgovske šole (zdajšnja Kovačnica), Župančičeva ulica 22 v Kranju, s pričetkom ob 17. uri. Začetno srečanje bo namenjeno predstavitvi razvoja soseske, načrta dela s prebivalci, zbiranju predlogov prebivalcev, razstavi in ustvarjanju zemljevida potreb v soseski ter prijetnemu druženju. Sledilo bo še šest srečanj, na katerih se bo ugotavljalo, v kakšni soseski želite živeti, zbirali bomo rešitve ter oblikovali ideje s podporo različnih strokovnjakov.


Mestna občina Kranj bo hkrati ugotavljala obstoječo kakovost bivanja v stanovanjski soseski z anketo, katere odgovori bodo bistveno pripomogli k boljšemu poznavanju soseske, kar je pri načrtovanju novih ureditev v prostoru izrednega pomena. Vsi sodelujoči, ki boste pravilno izpolnili in oddali anketo, sodelujete v nagradnem žrebanju za gorsko kolo SCOTT s čelado, ki ga podarja SKM – Slovenski kolesarski mojster. Žrebanje nagrade bo na zaključnem srečanju, dne 15.3.2016.


Za sosesko Planina je prav tako pereča problematika mirujočega prometa. Mesta občina Kranj se je zato odločila opraviti anketo, s katero želimo ugotoviti interes stanovalcev za pridobitev garažnega boksa v podzemni garaži, ki bi se zgradila na zemljišču v lasti Mestne občine Kranj. Z izgradnjo podzemnih garaž bi pridobili veliko zelenih površin, kar bi bistveno nadgradilo bivalne pogoje za življenje v soseski Planina. Povezavo do ankete imate spodaj.


Povezavi do zgoraj navedenih anket imate spodaj. Anketi bosta prav tako razdeljeni med prebivalce Planine in dostopni tudi na sedežih KS Planina, KS Huje, KS Primskovo in KS Bratov Smuk.


- Vabilo na zaključno srečanje  

- Vabilo na delavnice
o    Anketa o ugotavljanju kakovosti bivanja v stanovanjski soseski Planina (https://www.1ka.si/a/81720)
o    Anketa o podzemnih garažah (https://www.1ka.si/a/80387)
-    Pokrovitelj nagradne ankete
- Splošni pogoji nagradne ankete

 

Nova spletna stran o prenovi Planine: http://www.preplanina.si/
 

Rezultati nagradne ankete. Dobitniki nagrad:

Kolo: 406
Čelada: 519
Majica: 280

Za dodatne informacije ali prevzem nagrade pokličite na 04 237 31 45 ali pišite na sanja.kozman@kranj.si.