Komisija za krajevne skupnosti

Predsednik komisije: JOŽE LOMBAR


Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti.

Krajevna skupnost

Predsednik

Sedež KS

 

       
1. Besnica  ZMAGOSLAV ZADNIK Dvor 2, 4201 Zgornja Besnica
2. Bitnje  BORIS OBLAK Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
3. Bratov Smuk  MARINA URBANC Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj
4. Britof  DEJAN KOTAR Britof 316, 4000 Kranj
5. Center  mag. TOMAŽ KUKOVICA Tomšičeva ulica 21, 4000 Kranj
6. Čirče  ALOJZIJ ŽUPANC Smledniška cesta 136, 4000 Kranj
7. Golnik  MIRAN KMETEC Golnik 63, 4204 Golnik
8. Gorenja Sava  JANKO HVASTI Savska loka 6a, 4000 Kranj
9. Goriče  MLADEN DUBRAVICA Goriče 21, 4204 Golnik
10. Hrastje  DOMINIK OVNIČEK Hrastje 50, 4000 Kranj
11. Huje  ANŽE COF Cesta 1. maja 5, 4000 Kranj
12. Jošt  PETER ZALETELJ Pševo 3, 4000 Kranj
13. Kokrica  mag. IGOR HRIBAR Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj
14. Mavčiče  ALOJZIJ JEŠE Mavčiče 102, 4211 Mavčiče
15. Orehek-Drulovka  JANEZ FRELIH Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj
16. Planina  JANEZ KOVAČIČ Cesta 1. maja 5, 4000 Kranj
17. Podblica  FILIP BERTONCELJ Podblica 2, 4201, Zgornja Besnica
18. Primskovo   mag. DRAGO ŠTEFE Jezerska cesta 41, Kranj
19. Predoslje   DANILO ŠENK Predoslje 34, 4000 Kranj
20. Stražišče  JURE KRISTAN Škofjeloška cesta 18, 4000 Kranj
21. Struževo  UROŠ PLEŠA Struževo, 4000 Kranj
22. Tenetiše  DAMJAN VETRNIK Tenetiše 80, 4204 Golnik
23. Trestenik  JOŽE LOMBAR Trstenik 8, 4204 Golnik
24. Vodovodni stolp  LUDVIK GORJANC Begunjska ulica 10, 4000 Kranj
25. Zlato polje   KAREL PIŠKUR Ulica Franca Rozmana Staneta 13, 4000 Kranj
26. Žabnica  PETER ŠIFRER Šutna 34, 4209 ŽabnicaDaje mnenje svetu, nadzornemu odboru in županu o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun in prostorski razvoj občine.