Občinska volilna komisija

Predsednica OVK: MARJETA DVORNIK

Namestnik predsednice OVK: KLEMEN KASTELIC

Člani OVK in njihovi namestniki: GORAZD ZUPANČIČ, ANDREJ GAZVODA, ANJA BITENC JENKO, FRANC PERNUŠ, JANEZ RAKAR, NINA ZATLER

Tajnica OVK: SABINA METELKO
tel. št.: 04 237 31 32
el. naslov: sabina.metelko@kranj.si


Namestnica tajnice OVK: RENATA GRADIŠAR
tel. št.: 04 237 33 71 
el. naslov: renata.gradisar@kranj.si

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

 

Obvestilo upravnega sodišča o pravnem varstvu zoper odločbe ovk

 
Lokalne volitve 2010