Komisija za krajevne skupnosti

Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predsedniki svetov vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, kot sledi: 

 1. KS BESNICA 15. KS OREHEK-DRULOVKA 
 2. KS BITNJE 16. KS PLANINA 
 3. KS BRATOV SMUK 17. KS PODBLICA 
 4. KS BRITOF 18. KS PRIMSKOVO 
 5. KS CENTER 19. KS PREDOSLJE 
 6. KS ČIRČE 20. KS STRAŽIŠČE 
 7. KS GOLNIK 21. KS STRUŽEVO 
 8. KS GORENJA SAVA 22. KS TENETIŠE 
 9. KS GORIČE 23. KS TRSTENIK 
 10. KS HRASTJE 24. KS VODOVODNI STOLP 
 11. KS HUJE 25. KS ZLATO POLJE 
 12. KS JOŠT 26. KS ŽABNICA 
 13. KS KOKRICA 
 14. KS MAVČIČE 


Za predsednika te komisije se imenuje Jože Lombar – član Sveta Mestne občine Kranj - predsednik KS Trstenik. 

Delovno področje komisije za krajevne skupnosti je:

 • dajanje mnenj svetu, nadzornemu odboru in županu o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun in prostorski razvoj občine.