Občinska volilna komisija

 

Predsednica OVK: MARJETA DVORNIK

Namestnik predsednice OVK: KLEMEN KASTELIC

Člani OVK in njihovi namestniki: SUZANA PLESTENJAK, MIRKO DRAKSLER, NINA ZATLER, MAGDALENA KOVAČIČ, ANDREJ PERČIČ, RAFAEL ČIRIČ

 

Tajnica OVK: ŽIVA OKORN

soba št.: 148
tel. št.: 04 237 33 73 / mobilna številka: 031 755 542
el. naslov: ziva.okorn@kranj.si

 

Namestnica tajnice OVK: JUDITA TKALEC

soba št.: 156
tel. št.. 04/2373-121 / mobilna številka: 051 603 297
el. naslov: judita.tkalec@kranj.si
 

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.