Komisija za krajevne skupnosti

Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predsedniki svetov vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, kot sledi: 

 1. KS BESNICA
 2. KS BITNJE
 3. KS BRATOV SMUK
 4. KS BRITOF
 5. KS CENTER
 6. KS ČIRČE
 7. KS GOLNIK
 8. KS GORENJA SAVA
 9. KS GORIČE
 10. KS HRASTJE
 11. KS HUJE 
 12. KS JOŠT
 13. KS KOKRICA 
 14. KS MAVČIČE 
 15. KS OREHEK-DRULOVKA
 16. KS PLANINA
 17. KS PODBLICA
 18. KS PRIMSKOVO
 19. KS PREDOSLJE
 20. KS STRAŽIŠČE
 21. KS STRUŽEVO
 22. KS TENETIŠE
 23. KS TRSTENIK
 24. KS VODOVODNI STOLP
 25. KS ZLATO POLJE
 26. KS ŽABNICA


Za predsednico te komisije se imenuje Sonja Mašić, predsednica KS Huje.

Delovno področje komisije za krajevne skupnosti je:

 • dajanje mnenj svetu, nadzornemu odboru in županu o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun in prostorski razvoj občine.