Komisija za finance in premoženjska vprašanja

Predsednik: Bojan Homan
Podpredsednica:
Irena Dolenc
Člani:
Andreja Kert, Jožef Poljak, Peter Zaletelj

Delovno področje Komisije za finance in premoženjska vprašanja je:

  • obravnava predloga proračuna občine,
  • obravnava predloga zaključnega računa občine,
  • obravnava vprašanj v zvezi z ravnanjem s premoženjem MOK,
  • obravnava predlogov o dajatvah.


7. redna seja 15.7.2019

 

6. redna seja 17.6.2019

 

5. redna seja 20.5.2019

 

4. redna seja 5.4.2019

 

3. redna seja 18.3.2019

 

2. redna seja 4.3.2019

 

1. redna seja 11.2.2019