Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

Predsednica: Nataša Majcen
Podpredsednica:
Lea Bidovec
Člani:
Iztok Jenko, Ludvik Kavčič, Špela Šifkovič Soklič

Delovno področje Komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo obsega naloge glede:

 • gospodarskega razvoja občine,
 • razvoja podjetništva, turizma in kmetijstva,
 • zaposlovanja,
 • obrtništva,
 • izoblikovanja meril za nagrajevanje poslovodnih organov pravnih oseb, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica, lastnica ali solastnica je občina,
 • pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije,
 • obravnavanja strateških planov razvoja turizma v občini,
 • skrbi za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine,
 • sprejemanja programov porabe turistične takse in spremljanja njihovega izvajanja,
 • ustvarjanja pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 • skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in po svetu,
 • obravnavanja vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma,
 • obravnavanja programov razvoja kmetijstva v občini in drugih aktov s tega področja,
 • oblikovanja predlogov za izvajanje občinske in medobčinske kmetijske razvojne politike,
 • skrbi za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter pospeševanja kmetijstva,
 • ohranjanja naravne krajine in naravne kulturne dediščine,
 • dajanja mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.

 

9. redna seja 26.11.2019

 

 8. redna seja 5.11.2019

 

7. redna seja 22.10.2019

 

6. redna seja 17.9.2019

 

5. redna seja 18.6.2019

 

4. redna seja 21.5.2019

 

3. redna seja 16.4.2019

 

2. redna seja 19.3.2019

 

1. redna seja 12.2.2019