Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

Predsednica: Nataša Majcen
Podpredsednica:
Lea Bidovec
Člani:
Iztok Jenko, Ludvik Kavčič, Špela Šifkovič Soklič

Delovno področje Komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo obsega naloge glede:

 • gospodarskega razvoja občine,
 • razvoja podjetništva, turizma in kmetijstva,
 • zaposlovanja,
 • obrtništva,
 • izoblikovanja meril za nagrajevanje poslovodnih organov pravnih oseb, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica, lastnica ali solastnica je občina,
 • pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije,
 • obravnavanja strateških planov razvoja turizma v občini,
 • skrbi za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine,
 • sprejemanja programov porabe turistične takse in spremljanja njihovega izvajanja,
 • ustvarjanja pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 • skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in po svetu,
 • obravnavanja vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma,
 • obravnavanja programov razvoja kmetijstva v občini in drugih aktov s tega področja,
 • oblikovanja predlogov za izvajanje občinske in medobčinske kmetijske razvojne politike,
 • skrbi za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter pospeševanja kmetijstva,
 • ohranjanja naravne krajine in naravne kulturne dediščine,
 • dajanja mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.

 

6. redna seja 17.9.2019

 

5. redna seja 18.6.2019

 

4. redna seja 21.5.2019

 

3. redna seja 16.4.2019

 

2. redna seja 19.3.2019

 

1. redna seja 12.2.2019