Statutarno pravna komisija

Predsednica: Tanja Graonja Krstev
Podpredsednica:
Andreja Kert
Člani:
Milan Glamočanin, Stanislav Boštjančič, Klemen Valter

Statutarno-pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:

  • s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
  • preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazložitvijo,
  • predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo konsistentnost in jasnost predlaganega predpisa,
  • pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti
  • predlaga svetu v sprejem prečiščeno besedilo splošnih aktov,
  • potrdi skrajšani zapisnik seje sveta, ki ga svet ni mogel potrditi do izteka mandata,
  • podaja razlago poslovnika.

 

6. redna seja 17.6.2019

 

5. redna seja 20.5.2019

 

4. redna seja 12.4.2019

 

3. redna seja 14.3.2019

 

2. redna seja 7.3.2019

 

1. redna seja 7.2.2019