Mandatno obdobje 2010 - 2014

36. seja Sveta Mestne občine Kranj - 17.9.2014

 

35. seja Sveta Mestne občine Kranj - 18.6.2014

 

34. seja Sveta Mestne občine Kranj - 21.5.2014

 

33. seja Sveta Mestne občine Kranj - 23.4.2014

 

32. seja Sveta Mestne občine Kranj - 26.3.2014

 

31. seja Sveta Mestne občine Kranj - 26.2.2014

 

30. seja Sveta Mestne občine Kranj - 29.1.2014

 

29. seja Sveta Mestne občine Kranj - 18.12.2013

 

28. seja Sveta Mestne občine Kranj - 28.11.2013

27. seja Sveta Mestne občine Kranj - 23.10.2013

 

26. seja Sveta Mestne občine Kranj - 18.9.2013

 

25. seja Sveta Mestne občine Kranj - 19.6.2013

 

24. seja Sveta Mestne občine Kranj - 22.5.2013

 

23. seja Sveta Mestne občine Kranj - 17.4.2013

  

22. seja Sveta Mestne občine Kranj - 20.3.2013

 

21. seja Sveta Mestne občine Kranj - 30.1.2013

  •  Gradivo
  • Sprejeti sklepi 21. seje Sveta Mestne občine Kranj
  •  Vabilo

  

20. seja Sveta Mestne občine Kranj - 12.12.2012

 

19. seja Sveta Mestne občine Kranj - 14.11.2012

 

18. seja Sveta Mestne občine Kranj - 10.10.2012

 

17. seja Sveta Mestne občine Kranj - 29.8.2012

 

16. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 20.6.2012

 

15. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 16.5.2012

 

14. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 18.4.2012

 

13. Seje Sveta Mesne občine Kranj – 21.3.2012

 

12. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 22.2.2012

 

11. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 18.1.2012

 

10. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 14.12.2011

 

9. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 26.10.2011

 

8. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 21.9.2011

 

7. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 22.6.2011

 

6. Seja Sveta Mestne občine Kranj, 11.5.2011

 

5. seja Sveta Mestne občine Kranj, 30.3.2011

 

4. seja Sveta Mestne občine Kranj, 16.02.2011

 

3. seja Sveta Mestne občine Kranj, 19.01.2011

 

2. seja Sveta Mestne občine Kranj, 15.12.2010

 

1. redna konstitutivna seja

 

1. Izredna seja Sveta MOK, 10.10.2011

 

 

Knjiga sklepov

 


Priloženi dokumenti:

 

OBRAZEC-EVIDENTIRANJE
Evidentiranje kandidatov za člane Komisije za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči
Evidentiranje kandidatk oziroma kandidatov za Koordinatorico oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk in moških
Evidentiranje kandidatk oziroma kandidatov za Koordinatorico oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk in moških (dopis urada)
Evidentiranje JSKD
Evidentiranje kandidatov za člane in namestnike članov
Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije
Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in za predstavnike v Svet Zavoda za šport Kranj
Evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svet javnega zavoda Gorenjski muzej
Evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svet javnega zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske in za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije
Evidentiranje nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svet OŠ Helene Puhar – podaljšanje
Evidentiranje svet CSD
Evidentiranje Svet OŠ Orehek
Evidentiranje za delovna telesa- dodatno ponovno
Evidentiranje za delovna telesa-dodatno
Evidentiranje za sodnike porotnike
Evidentiranje za sodnike porotnike - DOPIS SODIŠČA
Evidentiranje za sodnike porotnike - IZJAVA KANDIDATA
poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svet javnega zavoda Kranjski vrtci
Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svetu Osnovne šole Helene Puhar Kranj in v Svetu Prešernovega gledališča Kranj
Evidentiranje za delovna telesa
Evidentiranje za Nadzorni odbor