Seje sveta Mestne občine Kranj

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev Mestnega sveta Kranj, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Mestna občina Kranj ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.  Navedena gradiva pripravljajo praviloma uradi in službe. Obravnavanje gradiv na sejah mestnega sveta ureja Poslovnik Mestne občine Kranj.

Strani so namenjene zainteresirani javnosti, zlasti pa nevladnim in drugim organizacijam civilne družbe, ki jih Mestna občina Kranj želi v čim večji meri pritegniti v postopke priprave in sprejemanja svojih odločitev. Vsi, ki so v procesu nastajanja gradiv sodelovali, lahko tukaj preverijo, kako so pristojni uradi in službe pri pripravi odločitev mestnega sveta upoštevala njihove pripombe, pobude in predloge.

Vaše pripombe pošljite na urad oziroma službo, ki je ob gradivu navedena kot predlagateljica.