Poročila Nadzornega odbora

Priloženi dokumenti:

Poročilo o delu NO za leto 2017
Poročilo o delu NO za leto 2016 s prilogo RD GSS
Poročilo o delu NO za leto 2015
Poročilo o delu NO za leto 2014
KONČNO NADZORNO POROČIILO o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev
Mestne občine Kranj za financiranje svetniških skupin MOK v letu 2011
Poročilo o delu NO za obdobje 2011 - 2012
Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila rekonstrukcije Osnovne šole v Žabnici ter gradnje prizidka – telovadnice faza
Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj društvom, zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006 do 2008
Poročilo o delu NO za obdobje 2009-2010
Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2008
Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2007
Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj za leto 2006
Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj pri izvajanju javne službe Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj za leto 2006
Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Mestne občine Kranj v sklopu izvedbe javne službe pomoči na domu za leto 2006
Mnenje in priporočila Nadzornega odbora na podlagi opravljene revizije postopka javnega naročila in ocene upravičenosti prekoračitve pogodbene vrednosti pri gradnji prizidka ZD Kranj